Ošetření kořenových kanálků

Endodoncie se zabývá ošetřováním zubních kanálků u zubů u kterých došlo následkem pokročilého zubního kazu k destrukci zubní korunky (viditelná část zubu v ústech). Uvnitř každého zubu se nachází zubní dřeň - pulpa, tvořená cévami a nervy. Bohužel i relativně malé poškození často vede k jejím nezvratným změnám, zánětu a následnému odumření zubní dřeně. Nejčastějšími příčinami takového poškození jsou bakteriální infekce šířící se z hlubokého kazu, podráždění rozsáhlou preparací a vysušením (např. při okorunkování zubu), úrazy zubů a další.

Endodoncie - co nás čeká při ošetření zubních kanálků?

Jak má správné ošetření zubních kanálků probíhat?

Moderní endodontické ošetření je velmi náročnou disciplínou. Nezbytné je nejenom rozsáhlé přístrojové vybavení, používání kvalitních nástrojů a materiálů, ale především maximální preciznost. Více než u jiných disciplín stomatologie se zde nevyplatí spěch a tak může být ošetření např. vícekořenových zubů (stoličky) časově velmi náročné (až 3 - 4 hodiny!). Má-li být ošetřen zubní kanálek v celém rozsahu, je třeba u daného zubu vždy zjistit délku jeho kořene. Za tímto účelem se zhotovuje rentgenový snímek, tzv. měřící snímek se zavedenými endodontickými nástroji. Někdy je nutné snímek pořídit opakovaně, než se podaří definitivní hodnoty určit. Jinou metodou ke zjištění délky kořenových kanálků je měření speciálním přístrojem - apexlokátorem.

Měření kanálků Opracování kanálků Plnění kanálků

Kofferdam

Protože smyslem endodoncie je především odstranění, resp. zabránění infekce kořenového systému, je nezbytné během ošetřování zamezit kontaminaci zubu slinou. Tento účel nejlépe splňuje pomůcka zvaná kofferdam, která ošetřovaný zub izoluje od okolí. Ze stejného je zásadní vyvarovat se ponechání „otevřeného“ zubu, kdykoliv je to je trochu možné. Otevření sice vede k úlevě od bolesti, ale zároveň dochází k osídlení kořene bakteriemi ze sliny. Riziko selhání endodontického ošetření se pak neúměrně zvýší.

Vlastní ošetření zubních kanálků

Samotné opracování kořenových kanálků se provádí ručně nebo strojově. Cílem je rozšířit kanálky tak, aby uvnitř nezůstaly zbytky infikovaných tkání a aby bylo možné prostor zaplnit kořenovou výplní. Po dokončení ošetření zhotovíme kontrolní rentgenový snímek, abychom se přesvědčili, zda jsou kořenové kanálky správně zaplněné. Nedostatečná kořenová výplň totiž umožňuje přežívání bakterií uvnitř kořene, které může vést k poškození okolní kosti a vzniku „váčku“.

Ošetření kanálků - video

Ošetření kanálků - video 2

logo

Adresa

Karla IV 2629
530 02 Pardubice