Moderní ošetření zubů - kompozitní onlay

Poskytujeme vyšetření novým luxusním mikroskopem CJ OPTIK


Co je kompozitní onlay?

Kompozitní onlay je protetická náhrada nahrazující/doplňující část ztracených zubních tkání. Podobně jako korunky se onlaye vyrábí v laboratoři na základě otisku. Onlay znamená něco jako polokorunka/částečná korunka, tedy netvoří plášť kolem celého obvodu zubu jako klasická korunka, pouze doplňuje jeho chybějící části. Onlay nahrazující všechny hrbolky zubu se obvykle nazývá overlay, obdobnou náhradou je tzv. table top („okluzní faseta“).

Obr. - kompozitní onlaye

Kdy kompozitní onlay indikujeme?

Kompozitní onlaye indikujeme zejména tam, kde daný zub již není možné ošetřit pouze výplní, týká se to zejména destruovaných zadních zubů (premoláry a moláry), kde je potřeba nahradit jeden nebo více chybějících hrbolků, zubů po úrazu, erodovaných nebo abradovaných zubů. Největší uplatnění nachází jako postendodontické ošetření (tedy následné protetické ošetření u zubů, kde bylo nutné ošetřit kanálky), lze je použít i pro zvýšení skusu pacienta.

Obr. – nevhodné amalgámové výplně


Výhody kompozitní onlaye oproti klasické korunce:

Postup zhotovení onlaye

Ošetření zubu kompozitní onlayí vyžaduje 2 návštěvy. V první návštěvě je nejprve nutné dostavět z fotokompozitu jádro (vnitřek) zubu, poté se provede preparace zubu a otisky, na základě kterých laborant onlay zhotoví. Ve druhé návštěvě onlay nafixujeme. Vzhledem k tomu, že veškeré používané materiály jsou citlivé na vlhko, je vždy nezbytné zub (jak při dostavbě jádra, tak při fixaci onlaye) izolovat kofferdamem.

„Kompozitní onlay je univerzální, estetické, stabilní a šetrné ošetření tam, kde již nelze zhotovit výplň, ale kde ještě není nutné zhotovovat klasickou korunku.“

stav po odvrtání výplní a kazů

napreparované zuby
s dostavěným jádrem těsně
před otiskem

adhesivní fixace onlaye
pod kofferdamem

hotová onlay

Keramická onlay

Kromě kompozitu je možné onlaye nebo overlaye zhotovit z dentální keramiky, nejčastěji se používá presovaná lithiumdisilikátová keramika (E. max).

V porovnání s kompozitní onlayí je keramická onlay estetičtější (při správném výběru barvy ji nerozeznáme od vlastního zubu), je ale dražší, hůře opravitelná a je zde vyšší riziko prasknutí, proto je v současné době materiálem volby pro zhotovení onlayí kompozit.

logo

Adresa

Karla IV 2629
530 02 Pardubice